برچسب زده شده: ایرانی

۴

کشف نیمه دوم زمین (داستان علمی تخیلی ایرانی)

 به‌نام خداوند بخشنده مهربان       مقدمه:      داستان‌های علمی تخیلی با توجه به جذابیت و ویژگی‌هایی که دارند ، چنانچه هدفمند تهیه و تدوین شوند، می‌توانند ضمن تامین بخشی از نیازهای مطالعاتی و علمی...