برچسب زده شده: بازار

۰

برادر ارجمند جناب آقای فراهانی ریاست محترم شورای اصناف کشور:

     با سلام و احترام، به آگاهی می رساند که حقیر سالهاست که تلاش دارم تا با اطلاع رسانی در مورد مسائل و مشکلات روز کشور و طرح مهمترین انتظارات جامعه، بر ضرورت همکاری...

برادر ارجمند جناب آقای فاضلی  ریاست محترم هیئت مدیره مجمع امور صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور: ۰

برادر ارجمند جناب آقای فاضلی ریاست محترم هیئت مدیره مجمع امور صنوف تولیدی و خدمات فنی کشور:

      با سلام و احترام، به آگاهی می رساند که حقیر سالهاست که تلاش دارم تا با اطلاع رسانی در مورد مسائل و مشکلات روز کشور و طرح مهمترین انتظارات جامعه، بر ضرورت همکاری...