برچسب زده شده: بازرسی وزارت مسکن و شهرسازی

نامه به معاونت بازرسی وزارت مسکن و شهرسازی در مورد مشکلات مسکن مهر ۱۴

نامه به معاونت بازرسی وزارت مسکن و شهرسازی در مورد مشکلات مسکن مهر

بسمه تعالی وزارت مسکن و شهرسازی – معاونت محترم بازرسی:      همانگونه که مستحضرید؛ طرح مسکن مهر یکی از طرح‌های بسیار کارآمد و تأثیرگذاری است که چنانچه به درستی و منطبق با نظر پیشنهاد...