برچسب زده شده: بسیج

۴

تعاریف پیشنهادی برای بسیج و انواع عضویت‌های آن (به مناسبت هفته بسیج)

     متأسفانه به‌رغم گذشت نزدیک چهار دهه از عمر با برکت بسیج، هنوز اقدام قابل‌توجه و درخورشأنی برای معرفی این نهاد انقلابی به شکل رسمی و علمی (آکادمیک) صورت نگرفته است و هر کس...