برچسب زده شده: تبلیغات انتخاباتی

۶

پیشنهادات تکمیلی در مورد آیین نامه تبلیغات انتخاباتی

     تجربه برگزاری ۳۴ انتخابات مختلف در کشور نشان داده که متاسفانه با گذشت زمان و نفوذ برخی از جریان‌های سیاسی و به‌ویژه ناهنجاری‌های فرهنگ غربی در ابعاد و شئونات مختلف زندگی فردی و...