برچسب زده شده: تولید ثروت

۳

بررسی چالش‌های موجود در مسیر اقتصاد مقاومتی از منظر ولایت

     برای اجرای هر طرح و برنامه‌ی گسترده‌ای مانند اقتصاد مقاومتی ابتدا باید، آسیب‌شناسی لازم پیرامون موضوع انجام و نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات پیش‌رو به دقت شناسایی شوند، تا امکان استفاده بهینه...