برچسب زده شده: خدمات

۰

نتیجه خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در مخابرات

     بی‌شک خصوصی‌سازی اصولی می‌تواند در افزایش بازدهی کار در بسیاری از عرصه‌ها مؤثر واقع شود، اما قطعاً در برخی از امور مانند؛ مواردی که مربوط به خدمات عمومی می‌شود، نه‌تنها چنین نتیجه‌ای را...