برچسب زده شده: خشونت

۰

آمریکا در جنگ با ایران و جهان / علت دشمنی آمریکا با ایران چیست؟

     ایالات متحده آمریکا کشوری است که حدود ۲۴۰ سال پیش با اشغال سرزمین‌دیگران شکل گرفته و همانند رژیم اشغالگر قدس که حدود  ۷۰ سال قبل به همین شکل پایه گذاری شد، ۹۳ درصد...

۲

حقوق بشر آمریکایی (فقط بخاطر بشریت و توسعه دمکراسی!!!؟)

     تجاوز به کشورها و دخالت در امور داخلی دولتها، از ویژگی‌هایی محسوب می‌شود که در ساختار حکومتی کشور هایی مانند؛ آمریکای جنگ افروز، انگلیس فتنه‌گر و رژیم غاصب صهیونیستی نهادینه و به...