برچسب زده شده: شایسته‌سالاری

۲

چرایی مصلحت‌اندیشی‌های امام علی(ع) در برخورد با کارگزاران

     اگرچه حضرت علی (ع) در برخورد با خیانتکاران و مفسدین معمولاً با قاطعیت تمام برخورد می‌کردند، اما برخلاف تصور عوام، گاهی جبراً و بنا بر موقعیت اجتماعی افراد و مصالح عمومی جامعه، نحوه...

۰

ضرورت برگزاری دوره‌های حکمرانی اسلامی برای کارگزاران دولت / طرح درس پیشنهادی برای دوره فشرده حکمرانی

     یکی از علل اصلی عدم تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی را باید در عدم اشرافیت مجریان و کارگزاران کشور در مورد آرمانهای انقلاب اسلامی و مبانی مربوط به آن جستجو کرد، که البته...

۲

طرح کمک به شایسته‌گزینی و شایسته‌سالاری مدیران

     شایسته‌سالاری یکی از الزامات موفقیت دولتها به‌شمار می‌رود و طبیعتاً این موضوع از مواردی که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای نخبه‌پروری و کادرسازی به شکل بلندمدت است، اقدامی که متأسفانه از گذشته تاکنون مورد...