برچسب زده شده: علم

۶

نقطه آغازین اشتباه ما کجاست!؟ ( مرتبط با آموزش و نظریه پردازی و نحوه الگوسازی بومی )

     با توجه به آگاهی انسان از رمز و راز آفرینش، همه علوم جهان یک منشأ و حداقل سه بهره‌بردارِ مُبدع و مُخَیَر دارد، بی‌تردید؛ منشأ همه علوم (به اعتقاد گروهی از صاحب‌نظران، حتی...

۱

می خواهند ما را زیر پا له کنند!؟

     همانگونه که مقام معظم رهبری(دامه برکاته) در سخنرانی اخیرشان اشاره فرمودند؛ یکی از مهمترین شیوه‌های مورد استفاده استعمار، اعم از استعمار قدیم و استعمار فرانو، باوراندن محتوم بودن و تغییر ناپذیری سرنوشت ملتهای...

۰

نگاهی متفاوت به الزامات تحقق شعار فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی

     بررسی منظومه فکری مقام معظم رهبری بیانگر وجود خط سیری هوشمندانه در بیان راهبردهایی است که هرسال متناسب با شرایط جامعه، نیاز کشور و میزان پیشرفت کار، تحت عنوان شعار سالانه مطرح و...