برچسب زده شده: عمل

از شعار تا عمل!؟ ۰

از شعار تا عمل!؟

     تا بحال چند بار به مصداق حدیث معروف «حاسِبوا قَبلَ اَن تُحاسَبوا» رفتار و کردار خود را مورد بررسی و محاسبه قرار داده ایم؟ اصولا آیا تابحال به ضرورت این موضوع اندیشیده ایم؟...