برچسب زده شده: قانونگذاری

۰

پیشنهاد ایجاد موسسات تقنینی وابسته به قوای سه‌گانه

     گفته می‌شود، جامعیت و ثبات قوانین و مقررات در کشورهایی مانند؛ چین در حدی است که مجلس قانونگذاری این کشور طی سال به‌ندرت نیاز به برگزاری جلسه دارد، صرف‌نظر از میزان صحت...