برچسب زده شده: قانونگذاری بین‌المللی

۰

چرا پیوستن به معاهدات بین‌المللی، بر اجرای قوانین داخلی اولویت یافته (انتقادی)

     گفته می‌شود از ابتدای انقلاب تاکنون، جمهوری اسلامی ایران به شکل تحمیلی یا داوطلبانه متعهد به اجرای بیش از ۴۵ معاهده، کنوانسیون‌، پیمان، توافقنامه، پروتکل، منشور، اعلامیه، رژیم حقوقی و سایر تعهدات مشابه...