برچسب زده شده: مترقی‌ترین اصل اسلامی

امر به معروف و نهی از منکر، معجزه اسلام برای تمام اعصار (بررسی موضوع امر به معروف و نهی از منکر از نگاه رهبر معظم انقلاب)

     در باب فواید امر‌ به معروف و نهی از منکر و نقش آن در حفظ سلامت و تثبیت امنیت جامعه سخن‌های فراوانی بیان شده و ضرورت توجه و تحقق فراگیر آن همواره مورد...