برچسب زده شده: متمکنین

۰

چرا هزینه زندگی در تهران را گران کنید؟ (انتقادی)

     واقعاً دوران عجیبی است، در بسیاری از امورِ کشور افرادی مسئولیت‌ها را بر عهده دارند که به جای چاره‌اندیشی اساسی، دائماً به راه‌کارهای انحرافی و یا نسخه‌های موقت متوسل می‌شوند و این در...