برچسب زده شده: مسکن مهر

۰

نامه پیگیری مشکلات مسکن مهر از رئیس محترم دفتر ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری

بسمه تعالی رئیس محترم دفتر ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری:      با سلام و احترام به استحضار می رساند حقیر با آگاهی از احتمال انعکاس نامطلوب رسانه‌ای شدن مطلب پیوست (در مورد مسکن مهر)...

نامه به معاونت بازرسی وزارت مسکن و شهرسازی در مورد مشکلات مسکن مهر ۱۴

نامه به معاونت بازرسی وزارت مسکن و شهرسازی در مورد مشکلات مسکن مهر

بسمه تعالی وزارت مسکن و شهرسازی – معاونت محترم بازرسی:      همانگونه که مستحضرید؛ طرح مسکن مهر یکی از طرح‌های بسیار کارآمد و تأثیرگذاری است که چنانچه به درستی و منطبق با نظر پیشنهاد...