برچسب زده شده: مقاومت

آتش و آشوب در بزرگترین زندان عمومی جهان (نگاهی اجمالی به زوایای پنهان و آشکار جنگ جهانی غزه) ۰

آتش و آشوب در بزرگترین زندان عمومی جهان (نگاهی اجمالی به زوایای پنهان و آشکار جنگ جهانی غزه)

     امروز دیگر فعالیت‌های پنهان و آشکار جریان خزنده استکبار برای چپاول ثروت سایر کشورهای جهان بر کسی پوشیده نیست، اما عداوت وکینه‌توزی نظام سلطه به سردمداری آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی علیه اسلام...