برچسب زده شده: مقاوم‌سازی

۲

آیا بیمه بهترین گزینه برای کاهش هزینه حوادث است؟ (مرتبط با مدیریت بحران)

     حادثه تلخ پلاسکو اگرچه با خسارت‌های جبران‌ناپذیر در اابعاد مختلف انسانی و مادی همراه بود و تأثر همگان را درپی داشت، اما دربردارنده نکات و تجارب آموزنده‌ای نیز بود که اگر به درستی...