برچسب زده شده: هزینه‌های بانکی

۰

چند معضل مهم بانکی

     بسیاری از کشورهای دنیا برای این که نقدینگی موجود در کشور در سیستم بانکی حبس نشود و به سمت تولید و کارآفرینی سوق داده شود، بابت نگهداری پول مشتریان در بانکها از آنها...