برچسب زده شده: همیاری

۰

آیا بهتر نبود!؟

     با اینکه طی چند دهه اخیر، انقلاب اسلامی ایران بارها تحت انواع فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته، اما با توجه به ثروت‌های فراوان خدادادی، منابع غنی طبیعی و موقعیت استثنایی کشور و...