برچسب زده شده: گرانی

۰

آیا واقعاً آزادسازی قیمت‌ها تنها راه است؟

     این روزها واژه‌هایی مانند؛ قاچاق (ورود و خروج غیرقانونی کالا) و ناترازی اقتصادی در بخش‌های مختلف به مهمترین بهانه طرفداران تفکر نئولییبرا‌لیستی برای آزادسازی قیمت‌ها تبدیل شده، اما آیا واقعاً آزادسازی یا رهاسازی...

۰

ناسپاس و ناشکر نباشیم

     هیچ تردیدی وجود ندارد که همه افراد جامعه حق دارند از نظر معیشتی و رفاهی در بهترین شرایط ممکن زندگی کنند، اما طبیعی است که چنین چیزی امکان پذیر نیست، زیرا شرایط زندگی...

۲

حل ریشه‌ای مشکل مسکن

     بی‌شک عوامل مختلفی مانند؛ احتکار مسکن (خانه‌های خالی)، گرانی مصالح ساختمانی، وجود محدودیت بیش از حد در تغییر کاربری زمین‌های موجود، عدم همراهی بانک‌ها در تأمین تسهیلات موردنیاز متقاضیان، کمبود ذخایر و منابع...