برچسب زده شده: یمن

۴

رسوایی آل سعود در یک جنگ نیابتی نابرابر!؟ (نگاهی اجمالی به ماهیت و نتایج جنگ عربستان با یمن)

تحلیلگران مسائل سیاسی دلایل مختلفی را در بیان علل حمله عربستان به یمن برشمرده و اظهار نظرهای متفاوتی را در مورد نتایج این تهاجم وحشیانه مطرح کرده‌اند، اما بی‌شک این تجاوز، مغایر قوانین و...