ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

۰

این کاندیدا هم خوب است

     گفته می‌شود که آقای پزشکیان از نظر اخلاقی و سلامت اقتصادی مشکلی ندارند، اما آیا فقط این ویژگی‌ها برای ریاست جمهوری مملکت بزرگی مانند ایران اسلامی کفایت می‌کند؟ اصولاً اگر این ویژگی کافی...

۸

واقعیت برجام آن چیزی نیست که می‌گویند

     برجام یکی از موضوعاتی بود که در مناظره‌ها و سخنرانی‌ها مکرراً مورد سوءاستفاده برخی ازنامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری و کارشناسان و مبلغین آنها قرار گرفت. متأسفانه برخی از آقایان در سخنرانی‌هایشان واقعیت...