نویسنده: احمدرضا هدایتی

۰

آیا واقعاً مردم ایران در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند؟

     قطعاً همه ما قبول داریم که بخشی از آنچه این روزها در سطح جامعه به عنوان مشکل معیشتی مطرح می‌شود، حاصل رشد توقعات و انتظارات منطقی و صحیح و بعضاً غیرمنطقی و نادرستی...