دسته بندی: انقلاب اسلامی

۸

مبادا تحت تأثیر القائات دشمن از قطار انقلاب پیاده شویم

     اگرچه ممکن است بسیاری از ما در مورد مسائل و مشکلات سایر کشورها اطلاعات چندانی نداشته باشیم، اما تردیدی وجود ندارد که همه کشورهای جهان، کم یا زیاد و پنهان یا آشکار با...