دسته بندی: اقتصاد مقاومتی

۰

کشاورزی فرامرزی و تولید داخلی

     متأسفانه در بسیاری از موارد، همچنان واردات کالا مهمترین سیاست برای تأمین نیازهای کشور (حتی برای تأمین کالاهای اساسی) محسوب می‌شود و این در حالی است که با برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری مناسب...

۰

همیشه آسان‌ترین راه، بهترین راه نیست.

     در پی تلاش مجدانه وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی، در اواخر سال ۱۴۰۰ خبر افزایش حقوق کارگران، خوشحالی این قشر زحمت‌کش جامعه را به همراه داشت، اما این سوال مطرح است...