دسته بندی: امور بین‌الملل

۰

ایران اسلامی از معدود کشورهایی است که منافع تمام کشورها و مصالح همه ملتها برایش اهمیت دارد

     این روزها بسیاری از رسانه‌های بیگانه و متأسفانه برخی از رسانه‌ها و افراد جامعه خودمان آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش می‌کنند تا روابط بین ایران با روسیه و چین را تخریب نمایند و برای...