دسته بندی: امور بین‌الملل

۲

حقوق بشر آمریکایی (فقط بخاطر بشریت و توسعه دمکراسی!!!؟)

     تجاوز به کشورها و دخالت در امور داخلی دولتها، از ویژگی‌هایی محسوب می‌شود که در ساختار حکومتی کشور هایی مانند؛ آمریکای جنگ افروز، انگلیس فتنه‌گر و رژیم غاصب صهیونیستی نهادینه و به...

۰

پاتک سیاسی (در مورد نامه رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور آمریکا)

     اینک سالهاست که جمهوری اسلامی در معرض انواع تهدیدات سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی، امنیتی و نظامی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی قرار داشته و حتی نظام اجتماعی کشور نیز از این تهدیدات مصون...