دسته بندی: امور بین‌الملل

۲

خاک آمریکا نمی‌تواند از جنگ احتمالی آینده در امان بماند

     حکومت آمریکا از بدو پیدایش ابتدا چندین سال درگیر جنگ‌های داخلی بود و پس از ایجاد ثبات نسبی نیز تقریباً به نوعی در تمام جنگ‌ها و آتش‌افروزی‌هایی که در نقاط مختلف جهان رخ...