دسته بندی: امور بین‌الملل

۲

آیا با این روش‌ها نمی‌شود دلار را از چرخه مبادلات بین‌المللی حذف کرد؟

     در حال حاضر کشورها بخواهند یا نخواهند، مقادیر قابل توجهی دلار را در جریان تبادلات تجاری وارد کشورهای خود نموده و در اختیار دارند. دلارهای مورداشاره سرمایه‌های سرگردانی هستند که نه می‌شود آنها...

۰

سیاست غربی‌ها از تجزیه تا اتحاد / تجزیه کشورها؛ نسخه‌ای که فقط برای دیگران می‌پیچند

     تمام شواهد و قرائن بیانگر این واقعیت است که دشمنی نظام سلطه با کشورهای مختلف دنیا از جمله با ایران اسلامی فقط و فقط به خاطر نگرانی از استقلال، پیشرفت، قدرت یافتن و...