دسته بندی: سیاست خارجی

۰

برای مهار و تنبیه نظام سلطه باید رفتار غربی‌ها ‌را به چالش کشید

     قطعاً جمهوری اسلامی ایران مایل به نادیده انگاشتن قوانین بین‌الملل و یا بروز جنگ و ناامنی نه‌تنها در منطقه که در هیج کجای جهان نیست، اما وقتی قانون جنگل بر دنیا حاکم است...