دسته بندی: سیاست داخلی

۴

طیف‌بندی داوطلبین شرکت در انتخابات / علت تعدد داوطلبین شرکت در انتخابات چیست؟

     گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که تاکنون بیش  از ۸۰ نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به طور رسمی یا غیررسمی اعلام آمادگی نموده و نامشان در رسانه‌ها...