دسته بندی: سیاست داخلی

۲

چرا دشمنان به ترور دانشمندان ایرانی روی آورده‌اند؟

     آیا تا به حال با خود اندیشیده‌اید چرا بیشترین آمار ترورهای ناجوانمردانه غرب و صهیونیست‌ها مربوط به شخصیت‌ها و دانشمندان کشورهای اسلامی است؟ آیا می‌دانید، کدام دانشمندان با چه گرایش‌هایی بیشتر از دیگران...