دسته بندی: سیاست داخلی

۰

باید کاملاً هوشیار باشیم

     صرفنظر از هدف اصلی اکثر اغتشاشگران که بنا بر اظهارات و اعترافات خودشان عمدتاً در پی آزادی برای بی‌بندوباری و فساد اخلاقی هستند و اربابان آنها که با سوءاستفاده از حماقت آنها در...

۰

احمق‌ها باور کرده‌اند!

     با این که انقلاب اسلامی ایران در کوران حوادث مختلف آبدیده و شکست‌ناپذیر شده و نتایج شرارت‌ها و توطئه‌های قبلی دشمنان نیز ثابت کرده که دست خدا با این ملت و مملکت است.