دسته بندی: علمی و آموزشی

۰

فرار مغزها چرا؟

     صرفنظر از افرادی که خودشان فکر می کنند، نخبه و یا دارای استعداد خاص هستند و همچنین صرفنظر از افراد متخصص و بعضا نخبه ای که به دلایل سیاسی یا اخلاقی و رفتاری...