دسته بندی: فرهنگی و هنری

۲

چرایی مصلحت‌اندیشی‌های امام علی(ع) در برخورد با کارگزاران

     اگرچه حضرت علی (ع) در برخورد با خیانتکاران و مفسدین معمولاً با قاطعیت تمام برخورد می‌کردند، اما برخلاف تصور عوام، گاهی جبراً و بنا بر موقعیت اجتماعی افراد و مصالح عمومی جامعه، نحوه...

۴

تعلیم و تربیت کلید اصلی حل مشکلات

      اگر مسئولین واقعاً باور قلبی دارند که شاه‌کلید حل مشکلات جامعه را باید در نظام تعلیم و تربیت جستجو نمود، به هیچ‌وجه نباید در این زمینه فقط به طرح موضوع و بیان شعارهای...