دسته بندی: پايگاه گردشگري

۱

نقش سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حفاظت از هویت فرهنگی کشور

     ایران زمین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و کهن‌ترین تمدن‌های تاریخی، به واسطه موقعیت جغرافیایی و نیز ویژگی‌های خاص فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، همواره در معرض انواع خطرات و تهدیدات طبیعی و غیر‌طبیعی مانند؛...

۰

پایگاه گردشگری

بسمه تعالی ایستگاه گردشگری       امروزه صنعت گردشگری به یک راهکار پرسود برای رونق اقتصادی کشورها تبدیل شده و بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی دولتها به همین موضوع بستگی دارد، با عنایت به...