دسته بندی: اجتماعی

۰

چرا در سایت وزارتخانه‌ها خبری از بخش دستاوردها نیست؟

     با این که دستاوردهای انقلاب اسلامی در کشور جهشی و در بسیاری از موضوعات بعضاً حیرت‌آور و گاهی حتی در سطح جهان بی‌سابقه بوده، اما مثأسفانه در سایت‌های اینترنتی دستگاه‌های دولتی یا اصلاً...