دسته بندی: اجتماعی

۲

چند کلام با دلباختگان غرب و شرق / چرا نباید به پیام‌رسان‌های خارجی در فضای مجازی اعتماد کرد؟

     چقدر ناآگاه و ساده‌اندیش و یا نادان و حقیرند کسانی که با اطمینان کامل به رسانه‌ها و پیام‌رسان‌های بیگانه اعتماد نموده و پیام‌رسان‌های داخلی را به سرقت اطلاعات خودشان متهم می‌کنند.

۲

این چند مشکل ساده را در پیام‌رسان‌های داخلی رفع کنید (مرتبط با فضای مجازی)

     موفقیت پیام‌رسان‌ها یا سکوهای داخلی در فضای مجازی مستلزم رفع نقاط ضعف‌ آنها و افزایش کیفیت کارشان با استفاده از نقاط قوت پیام‌رسان‌های خارجی و نیز بهره بردن از جذابیت‌های بصری در طراحی...