دسته بندی: اجتماعی

۱۰

دستاوردهای انقلاب اسلامی همچنان ناشناخته‌اند

     این مسئله یک موضوع انکارناپذیر است که متأسفانه بخشی از افراد جامعه تحت تأثیر القائات رسانه‌های بیگانه و سایر دلایل عمدتاً غیرموجه، از دیدن برنامه‌های رسانه ملی اجتناب نموده و با اعتماد به...

۸

آیا این کارها مصداق دزدی نیست؟

     قبلا بارها در جریان ترددهای شهری و سایر محافل عمومی از تخلف برخی مأمورین دستگاه‌های خدماتی برای ارائه انشعاب آب و برق غیرمجاز (اصطلاحاً از پشت کنتور) به برخی از متقاضیان (در قبال...