دسته بندی: اقتصادی

۰

چند معضل مهم بانکی

     بسیاری از کشورهای دنیا برای این که نقدینگی موجود در کشور در سیستم بانکی حبس نشود و به سمت تولید و کارآفرینی سوق داده شود، بابت نگهداری پول مشتریان در بانکها از آنها...

۰

گردش مالی کاذب مشتریان، نباید بانکها را دچار اشتباه کند!

     اظهارات ضدونقیض برخی از مسئولین بیانگر این موضوع است که پس از ساماندهی کارتخوان‌ها و حساب‌های بانکی افراد، در نهایت قرار است موجودی حساب و گردش مالی حساب افراد، مبنای محاسبه مالیات قرار...