دسته بندی: درباره انتخابات

۰

رفع مشکلات و کاهش تهدیدات با حضور مؤثر و حداکثری در انتخابات

     عوامل مختلفی در ایجاد و ثبات امنیت کشورها و همچنین ارتقاء سطح رفاه و آسایش مردم نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از؛ رهبری، مردم و حکومت که البته در کنار این سه...

۰

شرکت در انتخابات لزوماً به معنای تأیید عملکرد دولت نیست

     شرکت در انتخابات مختلف اگرچه تأیید نظام اسلامی محسوب می‌شود و مؤید این مطلب است که مردم مؤمن و انقلابی همچنان به مبانی اعتقادی خود و آرمان‌های والای انقلاب در راستای پیشرفت همه‌جانبه...

۰

آیا چنین افرادی واقعاً می‌توانند اصلح باشند؟

     قطعاً برای کارگزاران نظام اسلامی، اخلاق یکی از ضروریات حکمرانی اسلامی محسوب می‌شود، بنابراین با توجه به آنچه در اولین مناظره نامزدهای محترم ریاست جمهوری گذشت، اکنون این سوأل مطرح است که آیا...

۰

چند معیار متفاوت برای تشخیص نامزد اصلح در انتخابات

     امروز این سوال برای بسیاری از افراد جامعه مطرح است که واقعاً چگونه می‌توانیم نامزد اصلح را تشخیص بدهیم؟      بدیهی است که یکی از راه‌کارهای تشخیص نامزد اصلح استفاده از نظر و...