دسته بندی: درباره انتخابات

۰

پیشنهاد چند نقش و وظیفه جدید برای دهیاری‌ها و شورای اسلامی روستاها

     از آنجا که دهیاری‌ها به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع کشور در روستاها و شوراهای اسلامی به عنوان مدافع حقوق ملت و حلقه واسط بین دولت و مسئولین می‌توانند نقش مؤثرتری را...

۶

ضرورت بازنگری فوری قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا

          بی‌شک قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوبه جمهوری اسلامی ایران است، اما تا زمانی که نواقص مربوط به قوانین و مقررات مربوط به شوراهای مذکور در ابعاد...