وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی :

۱-   رتبه بندی تمام مراکز درمانی و آموزشی وابسته و کادر درمانی (بخصوص پزشکان) از طریق تقویت نظام بازرسی و نظارت و همچنین ایجاد سامانه نظر سنجی سالم و هدفمند از مراجعین، در تمام مراکز مذکور، برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه و با استفاده از شیوه های مناسب و علمی، بمنظور اعمال کاهش یا افزایش مزایای بهره وری کارکنان هر مرکز،  با لحاظ  نتایج ارزیابی های سازمانی و نظرات مردمی در مورد عملکر و وضعیت مرکز مورد نظر که ممکن است متناسب با نمره مکتسبه، در مقاطعی منجر به افزایش و در زمانی دیگر منجر به کاهش مـزایای بهره وری و متقابلا مزایای حقوق کارکنان شود.

۲-    الزام و تشویق پزشکان به مطالعه و ارائه منظم مقاله وتحقیق (مانند اساتید دانشگاهها ) در طول خدمت، متناسب با شرایط و سطح علمی هرمقطع و تخصص ( هر سال یکبار ) بعنوان یکی از معیارهای ارزیابی و ارتقاء سازمانی با منظور نمودن امتیازات ویژه .

۳-     ایجاد و استقرار سیستم اخذ نظرات مراجعین مراکز درمانی در مورد نحوه عملکرد کارکنان و کیفیت کار درمانی و مراکز مربوطه بعنوان یکی از مبانی اصلی ارزیابی و پرداخت حقوق کارکنان و تخصصی اعتبار مراکز مزکور با قالب علمی و منطقی .

۴-   تشدید نظارتها و قوانین و مقررات مربوط به مسائل و امور بهداشتی و الزام بر رعایت آن  توسط مراکز تولیدی و خدماتی، بویژه در بخش مواد غذایی و مراکز رفاهی بین راهی.

۵-       توضیح: بخش عمده پیشنهادات فوق در اوایل سال ۱۳۸۶ در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته است.                                                                    

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *