چرا دولت اسلامی هنوز محقق نشده است؟

     بی شک تحقق دولت اسلامی با شاخصه های مترتب بر آن (نظیر عدالت خواهی، پاکدستی و فسادستیزی، خودباوری، هدفمندی و برنامه محوری، مردمی بودن و با اراده برای پیشرفت همه جانبه و توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش عمومی) می‌تواند متضمن رشد و تعالی جامعه و پیشرفت کشور در ابعاد مختلف مادی و معنوی باشد.


قطعا اگر قرار باشد دولت اسلامی با چنین شاخصه هایی محقق شود، باید کارگزارانی در راس امور قرار بگیرند که این مفهوم را به درستی درک کرده و باور کرده باشند و واقعأ بخواهند که دولت اسلامی شکل بگیرد.
در واقع اگر دولت اسلامی هنوز به معنای واقعی و کامل آن شکل نگرفته، به این دلیل است که؛ برخی از مجریان و متولیان تشکیل دولت اسلامی نه تنها کارآمدی این الگو را باور نکرده و اراده‌ای برای تحقق این مهم نداشته‌اند، بلکه بسیاری از آنها اصلأ درک درستی از این مفهوم در ذهنشان ایجاد نشده بود.
لذا در حال حاضر  یکی از ملزومات تحقق این مهم، شناسایی و به کارگیری نیروهایی است که مایلند صادقانه، مجاهدانه و با تمام توان در این مسیر گام بردارند.
البته به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، طی عمر باشکوه انقلاب اسلامی، در مقاطع مختلف و با تغییر دولتها گاهی به شاخصه‌های دولت اسلامی نزدیک و گاهی از آن فاصله گرفته ایم.
بنابراین؛ به نظر می رسد موضوع تعلیم و تربیت عمومی و به خصوص کادرسازی تراز انقلاب اسلامی باید در راس اولویتهای قوای سه گانه قرار گیرد.

     به امید  آن‌که در دولت جدید، شرایط برای تحقق کامل دولت، جامعه و تمدن نوین اسلامی فراهم شود.

احمدرضا هدایتی

کارشناس ارشد مدیریت

۲۸/۳/۱۴۰۰

نشانی الکترونیکی: ARH110@yahoo.com  نشانی سایت: rahtooshe.com

شما همچنین می توانید ...

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.