ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

۲

راز ناسپاسی این جماعت چیست؟

     اگر چه برخی از سختی‌های زندگی آزمون الهی و برای صیقل نفس و رشد و تعالی روح انسان یا پاک شدن گناهان او در این دنیا است، اما این نکته در مورد همه...