ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

۲

الزامات مهم درختکاری

     بی‌شک تولید و توزیع نهال برای درختکاری امر بسیار پسندیده‌ای محسوب می‌شود، اما مشروط بر آن که الزامات آن نیز مورد توجه قرار گیرد در غیراین‌صورت می‌تواند به هدر رفتن منابع منتهی...