ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

۰

کشاورزی فرامرزی و تولید داخلی

     متأسفانه در بسیاری از موارد، همچنان واردات کالا مهمترین سیاست برای تأمین نیازهای کشور (حتی برای تأمین کالاهای اساسی) محسوب می‌شود و این در حالی است که با برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری مناسب...

۴

لطفاً تا دیر نشده اقدام کنید

     تجربیات اغتشاشات اخیر نشان داد که دشمن به خیال خودش کاملاً با قصد براندازی وارد میدان نبرد شده و در تلاش است تا ما را در زمینه‌های مختلف در موضع انفعالی قرار داده...