ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

۰

آیا واقعاً مردم ایران در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند؟

     قطعاً همه ما قبول داریم که بخشی از آنچه این روزها در سطح جامعه به عنوان مشکل معیشتی مطرح می‌شود، حاصل رشد توقعات و انتظارات منطقی و صحیح و بعضاً غیرمنطقی و نادرستی...

۶

دستاوردهای انقلاب چه تأثیری بر شرایط کشور داشته است؟

     یکی از اقداماتی که این روزها دشمنان و افراد مغرض در پی اجرای آن هستند، زیر سوال بردن و ناچیز جلوه دادن نتایج انبوه دستاوردهای متعدد و متنوع انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف...