ره توشه سایت شخصی احمدرضا هدایتی

۰

ناسپاس و ناشکر نباشیم

     هیچ تردیدی وجود ندارد که همه افراد جامعه حق دارند از نظر معیشتی و رفاهی در بهترین شرایط ممکن زندگی کنند، اما طبیعی است که چنین چیزی امکان پذیر نیست، زیرا شرایط زندگی...

۰

برای مهار و تنبیه نظام سلطه باید رفتار غربی‌ها ‌را به چالش کشید

     قطعاً جمهوری اسلامی ایران مایل به نادیده انگاشتن قوانین بین‌الملل و یا بروز جنگ و ناامنی نه‌تنها در منطقه که در هیج کجای جهان نیست، اما وقتی قانون جنگل بر دنیا حاکم است...