برچسب زده شده: اختیارات

۰

شوراهای اسلامی شهر و روستا، تجربه‌ای موفق یا ناموفق (مرتبط با قوه مقننه یا مجلس)

     اسلام ارزش و احترام فوق‌العاده‌ای برای حق شهروندی افراد جامعه قائل است و طبیعتاً جمهوری اسلامی نیز برای احیاء همین حق است که در اصل ۶ قانون اساسی خود، تآکید دارد که؛ «در...