برچسب زده شده: بنزین

۰

آیا واقعاً آزادسازی قیمت‌ها تنها راه است؟

     این روزها واژه‌هایی مانند؛ قاچاق (ورود و خروج غیرقانونی کالا) و ناترازی اقتصادی در بخش‌های مختلف به مهمترین بهانه طرفداران تفکر نئولییبرا‌لیستی برای آزادسازی قیمت‌ها تبدیل شده، اما آیا واقعاً آزادسازی یا رهاسازی...

۰

اتخاذ تصمیم درست، روش اجرای غلط / چه کسانی از ارزانی بنزین سود بیشتری می‌برند؟ (انتقادی)

     امروز در افکار عمومی جامعه تصور درستی از درآمدهای نفتی کشور و نیز یارانه پرداختی دولت بابت سوخت (بنزین، گازوئیل، نفت سفید ونفت کوره) وجود ندارد و افراد کمی از میزان درآمد واقعی...