برچسب زده شده: دانشجو

۱۰

بدون رودربایستی با متولیان نظام تعلیم و تربیت

     این درست است که تعلیم و تربیت شغل انبیاء بوده و معلمی مقام رفیعی است که همواره باید ارج نهاده شود، اما صرفنظر از شعارهای متداول در مورد اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت...

۶

چرا جداسازی می‌کنند؟

     آیا تا به حال با خود اندیشیده‌اید که چرا حتی در برخی از کشورهای غربی که انواع بی‌بندوباری اخلاقی در آنجا رایج و متداول است، از اختلاط دانش‌آموزان دختر و پسر در کلاس‌های...

۲

کلیدواژه‌هایی برای پرونده تربیتی دانش‌آموزان (مرتبط با نظام آموزشی)

     تردیدی وجود ندارد که آموزش و پرورش، مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل و به عبارت دیگر، شاه‌کلید پیشرفت علمی و توسعه فرهنگی جوامع، محسوب می‌شود و هرگونه کاستی و قصور در زمینه تعلیم و...